Sportaanbod

Boccia

Boccia (spreek uit: ‘botsja’) is een vorm van mikspelen; het is een sport die gespeeld kan worden door mensen met een (ernstige) beperking. Door middel van een toss wordt bepaald wie als eerste de witte bal mag spelen en in welk vak je moet staan. De witte bal wordt in het veld geworpen of gerold en dezelfde speler probeert zijn gekleurde bal zo dicht mogelijk bij de witte bal te spelen.

Warming up Sport en Spel

Sport & spel

Zoals de naam al aangeeft gaat men sporten en spelen in aangepaste vorm. Onder deskundige begeleiding wordt het mogelijk om te werken aan de conditie.

waterbasketbal

Waterbasketbal

Waterbasketbal is een combinatie tussen waterpolo en basketbal en kent een eigen spelreglement. Deze teamsport vraagt om de nodige balvaardigheid en wendbaarheid in het water.

Zwemgroep ex-revalidanten

De SVG heeft van de Tolbrug twee zwemgroepen over genomen die bestaan uit ex-revalidanten. De groepen zullen gaan sporten onder professionele begeleiding van een fysiotherapeut.

Zwemlessen

Vanaf mei 2012 kunnen kinderen vanaf 6 jaar ook zwemlessen volgen. In principe is hierbij geen enkele beperking uitgesloten. Wel zal bij de definitieve groepsindeling bezien worden of de beperkingen en/of leeftijden elkaar niet hinderen. De zwemlessen gebeuren onder leiding van een gediplomeerd instructeur.

Recreatief zwemmen

Recreatief zwemmen

Zwemmen kan door mensen met alle soorten beperkingen en chronische aandoeningen worden beoefend. Het effect van de opwaartse druk in het water biedt ook aan mensen met een zware handicap mogelijkheden om zich ‘onbelast te bewegen’ in het water. Zwemmen is een gezonde sport en is bovendien goed te leren. Zwemmen is tevens goed voor de conditie door de inspanning, maar zorgt ook voor de nodige ontspanning. Zwemmen doe je voor het plezier en voor de prestatie.

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen is een sport waarbij de sporters de verschillende slagen van het wedstrijdzwemmen leren. Bij het wedstrijdzwemmen is de insteek dat er vooruitgang wordt geboekt. Dit kan het verbeteren van een bepaalde slag zijn en/of het verbeteren van iemands persoonlijk record(PR). Uiteraard is plezier bij ons ook van belang!