De SVG heeft een externe vertrouwenspersoon waarmee leden, ouders/voogden/begeleiders van leden, vrijwilligers en medewerkers van de SVG contact kunnen opnemen in het geval van ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon behandelt de informatie vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft echter een wettelijke meldingsplicht in het geval van strafbare feiten en kan dus geen anonimiteit garanderen.

Voor een volledig inzicht in de taken van de vertrouwenspersoon kunt dit document downloaden, opgesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk(NOV).

U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via het telefoonnummer 088-3686813. Deze hulplijn wordt bemenst door ervaren externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant.