De SVG heeft een vertrouwenspersoon waarmee leden, ouders/voogden/begeleiders van leden, vrijwilligers en medewerkers van de SVG contact kunnen opnemen in het geval van ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon behandelt de informatie vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft echter een wettelijke meldingsplicht in het geval van strafbare feiten en kan dus geen anonimiteit garanderen.

Voor een volledig inzicht in de taken van de vertrouwenspersoon kunt dit document downloaden, opgesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk(NOV).

Vertrouwenspersoon SVG: mw. mr. Véronique Comans bereikbaar via het mailadres svgvertrouwenspersoon@gmail.com.