Lidmaatschap

De SVG is een vereniging conform de bepalingen van het verenigingsrecht. De SVG kent volgens de statuten: leden, buitengewone leden (kader) en leden van verdienste.

Na invulling van het inschrijf- en informatieformulier kan drie avonden op proef worden deelgenomen aan de gekozen sport, hierna moet over het lidmaatschap worden beslist.

Inschrijfformulier-informatieformulier-gecombineerd. Als u lid wilt worden moet u dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en vervolgens opsturen naar het adres dat staat aangegeven op het formulier.

Contributie seizoen 2019/2020

Het inschrijfgeld bedraagt €5,-.

De basiscontributie is €100,- per jaar.

Bij het beoefenen van twee of meer sporten geldt een toeslag van: € 45,00 per jaar.

Bij de zwemlessen & wedstrijdzwemmen bedraagt de contributie: € 160,00 per jaar.

Bij de zwemgroep ex-revalidanten bedraagt de contributie €200,00 per jaar.

De leden zijn verplicht tot het betalen van de de jaarlijkse contributie bij vooruitbetaling, eventueel in twee termijnen.

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient door het lid zelf schriftelijk of via e-mail te geschieden. U kunt hiervoor het volgende postadres danwel e-mailadres gebruiken: Molenhoeven 7D, 5472 PX Loosbroek of info@sportvoorgehandicapten.nl. Vermeldt bij de opzegging altijd om welke sport het gaat. Opzegging geschiedt tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden (ingevolge art. 8 lid 3a Statuten).

Alle informatie over het beëindigen van het lidmaatschap kan worden verkregen bij de ledenadministratie via de infotelefoon van de SVG: 0610641657 of via e-mail info@sportvoorgehandicapten.nl.