Op deze pagina kunt u vinden:

  •  Gedragsregels seksuele intimidatie: Gedragsregels seksuele intimidatie
  •  Aannamebeleid van de SVG van vrijwilligers: Aannamebeleid vrijwilligers
  •  Vertrouwenspersoon SVG: mw. mr. Véronique Comans bereikbaar via het mailadres svgvertrouwenspersoon@gmail.com of telefoonnummer 06-10147066. Voor meer informatie over de vertrouwenspersoon van de SVG verwijs ik u naar de pagina over de vertrouwenspersoon van de SVG.