Collecteweek Fonds Gehandicaptensport 27 maart – 4 april 2015

Collecteweek

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Wij hebben daarom de missie er voor te zorgen dat gehandicaptensport op een dag wel vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd voor ons gewonnen.

Tijdens de landelijke collecteweek zetten gelukkig velen zich in om te collecteren voor de gehandicaptensport. Het doel is steeds zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Het vergt namelijk vaak kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal en de sportaccommodatie om als gehandicapte te kunnen sporten. Maar ook is er meestal extra begeleiding en speciaal vervoer noodzakelijk. Daar is geld voor nodig, veel geld. De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een grote bron van inkomsten.

Collecteweek:  29 maart tot en met 4 april 2015

Zonder vrijwilligers geen collecte. Dus help ons! Wil je je voor ons inzetten als collectant of coördinator dan kun je je hier aanmelden. Fonds Gehandicaptensport werkt ook graag samen met (sport)verenigingen. Is jullie vereniging geïnteresseerd? Meld je dan hier aan.

Beschrijving werkzaamheden van een collectant en een coördinator

Collectant
Wij vragen minimaal twee uur van jouw tijd, die je inzet tijdens een voor jouw geschikt moment in de collecteweek. Je ontvangt hiervoor een collectebus, legitimatiekaart en eventuele overige toebehoren en daarmee kun je op pad. Op deze website tref je bij informatie en materialen wat collectetips om jouw collecte tot een nog groter succes te maken!

Collecte coördinator
– In kaart brengen van het collectegebied
– Voorbereiden en uitdelen van het collectemateriaal aan de collectanten
– Uitgifte en inname van de collectebussen
– Onderhouden van een collectantennetwerk voor jouw wijk
– Waar mogelijk uitbreiden van het collectantenbestand
– Samen met de collectanten tellen van de afzonderlijke opbrengsten
– Afstorten van de gelden op bankrekening van Fonds Gehandicaptensport
– Financiële afwikkeling van de collecte, het invullen van de afrekenstaat
– Uitdelen van persoonlijke attenties en bedankkaart aan collectanten