Brabants Dagblad besteed aandacht aan het wedstrijdzwemmen

Het Brabants Dagblad heeft op vrijdag 25 september aandacht besteed aan het wedstrijdzwemmen bij de SVG. Het is een leuk artikel geworden met een leuke foto van Jeppe de Vries. Veel leesplezier!

G-Wedstrijdzwemmen

Loop of wandel mee met de ‘loop mee met Christ’ sponsorloop op 18 oktober!

Beste sportvrienden! Er komt een geweldig initiatief aan!

Op 18 oktober vindt de ‘loop mee met Christ’  sponsorloop plaats in Helvoirt, op initiatief van Christ van Iersel. Christ van Iersel heeft twee keer eerder, in het jaar 2000 en het jaar 2010, een sponsorloop georganiseerd. Iedere keer met als doel om geld op te halen voor een goed doel. De opbrengst van de sponsorloop van 19 oktober 2015 zal naar de SVG gaan. Wij zijn hier Christ van Iersel natuurlijk heel erg dankbaar voor!

Keuze uit twee afstanden

De opzet is heel simpel en er is een keuze uit 2 afstanden: 6 en 12 kilometer en kan zowel trimmend als wandelend worden afgelegd. Het parcours wordt uitgezet in de mooie omgeving van de Esschebaan, waaronder de landgoederen Sparrendaal en Jagershagen.

De tocht is ook geschikt voor wandelaars. Het meenemen van de wandelwagen is wel mogelijk, maar die zal af en toe door de stoere ouders over een hek moeten worden getild.

Het terrein is voor ongeveer de helft verhard, de rest is bospad. Trimmers hollen overal doorheen, voor wandelaars is stevig schoeisel aan te bevelen.

Elke loper (trimmer of wandelaar) vanaf 16 jaar betaalt 5,00 euro inschrijfgeld bij de start. Kinderen mogen gratis mee. Deze 5 euro gaat 100% naar de SVG!

Start
Er is maar één starttijd: om 9.30 uur vanaf het veldje op de hoek van De Dijk/Esschebaan,
De Dijk 12, Helvoirt. (Achter het BP-tankstation).

De deelnemers lopen geheel op eigen risico, er is geen verdere verzorging onderweg en er is geen douchegelegenheid, maar wel een eenvoudige kleedruimte. Bij de finish ontvangt iedere deelnemer iets te drinken met wat lekkers erbij en dat is het dan. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, op welke wijze dan ook.

Hulp en sponsoring

Na afloop ontvangt iedere deelnemer een kleine attentie. Als er toevallig nog een sponsor voor de sportdrank of iets anders boven water komt is dat mooi meegenomen. Sponsoren kunnen met Christ van Iersel contact opnemen.

Opgeven bij voorkeur via e-mail: c_van_iersel@hetnet.nl of WhatsApp of SMS: 0610826054 of via: 0411-641529 of gewoon een briefje in de bus op Tilburgstraat 4, 5268 AP Helvoirt kan uiteraard ook.

 

Tot zondag 18 oktober!

loop mee met christ

Nieuw: Wedstrijdzwemmen bij de SVG!

Vanaf het seizoen 2015-2016 is er de mogelijkheid om te wedstrijdzwemmen bij de SVG. Het Wedstrijdzwemmen is ontstaan uit een samenwerking tussen de SVG(Sport Voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch en e.o.) en BZV(Bossche Zwem Vereniging).

Wedstrijdzwemmen is een sport waarbij de sporters de verschillende slagen van het wedstrijdzwemmen leren. Bij het wedstrijdzwemmen is de insteek dat er vooruitgang wordt geboekt. Dit kan het verbeteren van een bepaalde slag zijn en/of het verbeteren van iemands persoonlijk record(PR). Er is de mogelijkheid om aan officiële wedstrijden mee te doen, uiteraard in overleg met de trainer.

Doelgroep

Wedstrijdzwemmen is bedoeld voor personen die een lichamelijke en/of verstandelijke handicap hebben. Wedstrijdzwemmen is toegankelijk voor zowel kinderen als volwassenen. De persoon moet zich zelfstandig in het water kunnen bewegen en minimaal in het bezit zijn van zwemcertificaten. Uiteindelijk zal de professionele trainer bepalen of een persoon toegelaten kan worden tot het Wedstrijdzwemmen.

Aanpassingen

Voor zwemmers die in het Sportiom niet zelfstandig het zwembad in en uit kunnen, is een lift beschikbaar.

Lijkt je het wat? Neem dan contact op met de SVG!!!

Tel: 06-10641657
Mail: info@sportvoorgehandicapten.nl

Fysiotherapeut gezocht voor een zwemgroep met ex-revalidanten

De SVG is op zoek naar een fysiotherapeut voor een zwemgroep.

Deze zwemgroep bestaat uit mensen die zijn uitgerevalideerd maar wel professionele begeleiding nodig hebben. Het betreft twee zwemgroepen die vanaf september zullen gaan sporten op de dinsdagavond in het revalidatiecentrum de Tolburg in ’s-Hertogenbosch.

Wij zijn op zoek naar een persoon die is afgestudeerd als fysiotherapeut en die affiniteit heeft met (ex)revalidanten.

Het betreft een betaalde functie.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via het secretariaat, via 06-44540936.

Nadere informatie is te krijgen bij de heer J. Poelstra onder telefoonnummer 073-6420272.

Marij van Bokhoven ontvangt de koninklijke onderscheiding uit de handen van de burgemeester Jan Hamming van de gemeente Leusden

Marij van Bokhoven koninklijk onderscheiden!

Marij van Bokhoven heeft afgelopen vrijdag in haar woonplaats Elshout van de burgemeester van de gemeente Heusden, Jan Hamming, een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar vrijwilligerswerk bij de SVG, het Elshouts Akkoordje en de Th.J. Rijkenschool. Zij is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Joep van den Akker, oud-voorzitter van de SVG, heeft de koninklijke onderscheiding van Marij aangevraagd. Uit zijn aanvraag blijkt dat zij ontzettend veel voor de vereniging als vrijwilliger heeft gedaan, zowel als begeleider als bestuurslid. Joep van den Akker over Marij:

“Marij van Bokhoven, zelf gehandicapt (zij mist haar beide armen), is al sedert 1974 lid van de ‘vereniging Sport voor Gehandicapten ’s-Hertogenbosch e.o.’ (SVG). Een vereniging met in haar hoogtij dagen ca. 200 leden en 7 sportafdelingen.  Als lid van de vereniging zette zij zich al snel in voor de begeleiding bij het zwemmen en de zwemlessen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

In november 1995 is Marij toegetreden tot het bestuur van de vereniging. Binnen het bestuur was Marij gedurende 18 jaren belast  met de secretariele ondersteuning van de penningmeester en secretaris. In deze rol verzorgde zij zeer accuraat de ledenadministratie. Was het verenigingscontact voor de leden en diverse instanties en organisaties. In deze rol was zij ook het relatiecontact met de diverse sportbonden waar de vereniging bij aangesloten is. Daarnaast was zij in het bestuur het contact voor de sportafdelingen ‘Boccia’ en ‘Sport en Spel’ in de sporthal ‘De Schutskamp’ te ’s-Hertogenbosch.

Vanaf 2004 tot 2013 begeleide zij in het Sportiom te ’s-Hertogenbosch om de 2 weken leden van de vereniging bij de afdeling zwemmen. Ook is zij enkele jaren geleden gedurende de periode van een half jaar als begeleidster ingevallen bij de afdeling ‘Sport en Spel’ in de Schutskamp. Ook viel zij regelmatig in bij deze sportafdeling bij afwezigheid of ziekte van een van de begeleiders.

Na de beëindiging van haar bestuurdersrol, in november 2013, is Marij actief gebleven als vrijwilliger binnen de vereniging en kan men nog steeds op haar rekenen als invalster bij de afdelingen ‘Zwemmen’ en ‘Sport en Spel’”

Namens de SVG willen wij Marij van Bokhoven van harte feliciteren met haar onderscheiding! Niet in de laatste plaats omdat zij zich al jarenlang belangeloos inzet voor onze vereniging!

 

 

Zwemvrijwilligers gevraagd!

De vereniging Sport Voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch en omgeving(SVG)
is een vereniging die sport en beweging voor gehandicapten faciliteert.
Dit doet de SVG al meer dan vijftig jaar succesvol met behulp van vrijwilligers.

Een belangrijk onderdeel van de SVG is het zwemmen op woensdagavond in het Sportiom. Helaas heeft de SVG de laatste tijd mensen op de wachtlijst moeten plaatsen. Dit omdat wij deze mensen de begeleiding die ze nodig hebben in het zwembad niet kunnen aanbieden vanwege een tekort aan vrijwilligers.

Wij zijn daarom opzoek naar vrijwilligers die op woensdagavond een uurtje onze zwemmers in het zwembad willen begeleiden. De werkzaamheden bestaan uit

– Toezicht houden;

– Zwemmers begeleiden naar het zwembad;

– Zwemmers begeleiden naar de kleedkamers;

– Zwemmers begeleiden in het zwembad;

– Sociaal contact onderhouden met de zwemmers.

Wilt u niet elke woensdag, maar eens in de twee weken komen helpen? Dan kan dat uiteraard ook! Alle hulp is welkom, want zonder helpende handen blijven onze zwemmers op het droge!

Contact kunt u opnemen via:

06-10641657 of u neemt contact op via het contactformulier.

Wat wij u kunnen aanbieden:

–  Een gezellige groep vrijwilligers, jong & oud;

–  Een vrijwilligerscontract, inclusief vrijwilligersverzekering;

–  Een parkeerpas voor op het Sportiomterrein;

–  Zondagochtend één uur vrij zwemmen, in het doelgroepen bad van Sportiom.

 

 

 

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport 27 maart – 4 april 2015

Collecteweek

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Wij hebben daarom de missie er voor te zorgen dat gehandicaptensport op een dag wel vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd voor ons gewonnen.

Tijdens de landelijke collecteweek zetten gelukkig velen zich in om te collecteren voor de gehandicaptensport. Het doel is steeds zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Het vergt namelijk vaak kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal en de sportaccommodatie om als gehandicapte te kunnen sporten. Maar ook is er meestal extra begeleiding en speciaal vervoer noodzakelijk. Daar is geld voor nodig, veel geld. De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een grote bron van inkomsten.

Collecteweek:  29 maart tot en met 4 april 2015

Zonder vrijwilligers geen collecte. Dus help ons! Wil je je voor ons inzetten als collectant of coördinator dan kun je je hier aanmelden. Fonds Gehandicaptensport werkt ook graag samen met (sport)verenigingen. Is jullie vereniging geïnteresseerd? Meld je dan hier aan.

Beschrijving werkzaamheden van een collectant en een coördinator

Collectant
Wij vragen minimaal twee uur van jouw tijd, die je inzet tijdens een voor jouw geschikt moment in de collecteweek. Je ontvangt hiervoor een collectebus, legitimatiekaart en eventuele overige toebehoren en daarmee kun je op pad. Op deze website tref je bij informatie en materialen wat collectetips om jouw collecte tot een nog groter succes te maken!

Collecte coördinator
– In kaart brengen van het collectegebied
– Voorbereiden en uitdelen van het collectemateriaal aan de collectanten
– Uitgifte en inname van de collectebussen
– Onderhouden van een collectantennetwerk voor jouw wijk
– Waar mogelijk uitbreiden van het collectantenbestand
– Samen met de collectanten tellen van de afzonderlijke opbrengsten
– Afstorten van de gelden op bankrekening van Fonds Gehandicaptensport
– Financiële afwikkeling van de collecte, het invullen van de afrekenstaat
– Uitdelen van persoonlijke attenties en bedankkaart aan collectanten

 

Last van hart/long problemen? Dan is Sportief Bewegen misschien iets voor u!

Mevrouw Rita van Osch, 76 jaar, astmapatiënt en al veertien jaar sportend bij het clubje Sportief Bewegen!IMG_1395

“Ik ben ontzettend opgeknapt door het sporten. Ik kan weer van alles aan! Waar ik eerst drie keer per dag moest puffen met een inhalator, hoeft dat nu maar één keer per dag. Ik ben 76 jaar en ben eigenlijk nog nooit zo goed geweest!”


Er is nog plaats voor nieuwe leden bij Sportief Bewegen!

Elke maandagavond om 19.00 uur wordt er in de sportzaal in de Elzenstraat in Den Bosch aan de conditie gewerkt door mensen met luchtweg en/of hart- en vaatproblemen. De trainingen staan onder leiding van fysiotherapeut Eus Wagemans die gespecialiseerd is in luchtweg en hart- en vaatproblematiek.

Sportief Bewegen is een uitkomst voor mensen die net dat beetje extra hulp nodig hebben om in beweging te komen. En het is ook nog eens hartstikke gezellig!

Dus wilt u aan uw gezondheid werken onder professionele begeleiding? Of kent u iemand die gebaat zou zijn bij extra beweging? Neem dan contact op via het volgende nummer: 06-10641657 of met info@sportvoorgehandicapten.nl.


Het lidmaatschap Sportief Bewegen bedraagt het seizoen 2014-2015 150 euro. Als lid kunt u ook elke zondagochtend tussen 09.00 en 10.00 zwemmen in het 25 meter- en doelgroepenbad in het Sportiom.

Sportief Bewegen

Locatie:

Gymzaal Elzenstraat,

Elzenstraat 2,

5213 AZ ‘s-Hertogenbosch

Tijd: Maandag 19.00 – 20.00

Jos de Vries heeft de Kanjer v/d Hoef onderscheiding gekregen!

Jos de Vries, penningmeester en coach van de SVG waterbasketballers heeft de kanjer v/d Hoef onderscheiding gekregen voor zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalclub WHV uit Loosbroek. Jos is dus niet alleen druk met de SVG maar zet zich ook dagelijks in voor de voetbalclub uit Loosbroek.

In het onderstaande persbericht bericht blijkt dat Jos alleen het kantinebeheer nog niet onder zijn hoede heeft gehad, maar dat hij dat ook nog wel wat zou vinden! Nou mocht het zo ver komen is het misschien een goed idee om eerst Wilfred Genee met zijn boekje ‘Vullen of Voeden’ langs te laten komen!

Maar alle gekheid op een stokje. Jos wordt geroemd vanwege zijn positiviteit en charme, en daar zijn wij van SVG het helemaal mee eens!

Het volledige persbericht van de WHV uit Loosbroek:

Dat Jos de Vries genomineerd werd is niet vreemd als je kijkt naar het rijtje van activiteiten. Een korte opsomming maakt dit duidelijk: leider van het eerste elftal, leider van de jeugd, lid van de jeugd- en sponsorcommissie, voorzitter van de supportersclub, (mede)verantwoordelijk voor de organisatie van de meerkampdagen en de jeugdkampen en verantwoordelijk voor de inkoop van materialen en tenues. De enige activiteit waar hij zich nog niet voor had ingezet was de kantine, aldus voorzitter van Beekveld.

Een ware Kanjer dus! Zoals van Beekveld het verwoordde: “Je doet al deze activiteiten op een speciale Jos de Vries achtige manier. Alles op het laatste nippertje, onder het motto “Het komt altijd goed” en het belangrijkste: met humor en altijd goede zin! En hij heeft gelijk: alles komt ook altijd goed, omdat Jos met zijn charme en manier van omgaan met mensen ook altijd alles voor elkaar krijgt.

Daarnaast roemde van Beekveld het feit dat Jos een voorbeeld is voor velen binnen en buiten de club. Met zijn positieve levenshouding laat hij anderen zien dat je ondanks dat je zelf niet kunt sporten tóch zeer belangrijk kunt zijn voor een sportvereniging.

Jos de Vries was zeer vereerd. In het bijzijn van ouders en familie sprak Jos de hoop uit dat hij nog lang voor zijn cluppie WHV van betekenis mocht zijn. Het kantinebeheer leek hem ook wel wat. Hij bedankte de bomvolle kantine voor het geweldige applaus en de eer van de Kanjer.

Foto uit de oude doos! Jos de Vries en Camille van den Akker

Beste lezers,

De onderstaande foto kwam ik tegen op de site van het stadsarchief. De titel is Portret van Jos de Vries en Camille van den Akker, waterbasketballers. De foto stamt uit 1990 en is gemaakt door de fotograaf Felix Janssens. Jos en Camille zijn beide nog verbonden met de SVG. Jos leidt al jaren de waterbasketbalers van de SVG, wat resulteerde in twee achtereenvolgende Nederlandse kampioenschappen, en is tevens bestuurslid en penningmeester. Camille is momenteel notulist bij de bestuursvergaderingen en hij ontwerpt verschillende folders die door de SVG worden uitgegeven.

24 jaar later, wie herkent de verschillen!???

Jos de Vries is de persoon met de bril, Camille heeft de waterbasketbal vast. Foto Felix Janssens, 1990.

Jos de Vries is de persoon met de bril, Camille heeft de waterbasketbal vast. Foto Felix Janssens, 1990.