ANBI Gegevens

De vereniging Sport Voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch en e.o. valt onder de noemer ANBI wat een afkorting is van Algemeen nut beogende instelling. Vanaf januari 2014 is elke ANBI verplicht een aantal gegevens op de eigen site te weergeven. De meeste verplichte gegevens zoals doelstelling van de verenging SVG, namen van de bestuursleden, functie van de bestuursleden, postadres, actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zijn eenvoudig op de site te vinden.

Op deze pagina kunt u de volgende ANBI gegevens vinden: